Protecția datelor este o prioritate pentru S.C. Nic Kart Prod S.R.L. Acest website, nickart.ro.ro, este operat de către S.C. Nic Kart Prod S.R.L. si poate fi numit in continuare ca „site-ul S.C. Nic Kart Prod S.R.L.”. Folosirea paginilor de internet ale site-ului S.C. Nic Kart Prod S.R.L. este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze unele servicii speciale ale noastre prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon ale unei persoane, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări aplicabile pentru S.C. Nic Kart Prod S.R.L. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, firma noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, contextul și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor de care beneficiază. În calitate de procesator, S.C. Nic Kart Prod S.R.L. a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție completă a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date prin Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon. 

 1. DEFINIȚII

Declarația privind protecția datelor a S.C. Nic Kart Prod S.R.L. se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie  fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceriPentru a asigura acest lucru, am dori  explicăm mai întâi terminologia utilizată. 

În această declarație privind protecția datelorfolosimîntre alteleurmătorii termeni: 

a) Date personale

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice. 

b) Persoana vizată sau subiect de date 

Persoana vizată sau subiectul de date este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea. 

c) Prelucrarea

Prelucrarea sau procesarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

d) Restricționarea prelucrării 

Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor. 

e) Profilarea

Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizicăîn special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări. 

f) Pseudonimizarea

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare  fie păstrate separat și  facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care  asigure  datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile. 

g) Operatorul, controlor sau controlor responsabil de prelucrare 

Operatorul sau controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridicăautoritatea publicăagenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alțiidetermină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru. 

h) Procesor

Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului. 

i) Beneficiarul

Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării. 

j) Terț

Terță parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism altul decât persoana vizatăcontrolorprocesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal. 

k) Consimțământ

Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc. 

 1. NUMELE ȘI ADRESA OPERATORULUI

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și a altor dispoziții referitoare la protecția datelor este: 

S.C. Nic Kart Prod S.R.L. 

Sediu social: Str Principala, Nr. 490, Raciu, Dâmbovița 

Telefon: +40345 52 41 65 

Fax: +40345 52 41 65 

Email: office@nickart.ro  

Site web: www.nickart.ro 

 1. COOKIE-URILE

Paginile de internet ale site-ului nickart.ro utilizează module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet. 

Multe site-uri de pe internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de pe Internet pot fi atribuite browser-ului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browser-ul individual al subiectului dat de alte browser-e de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând ID cookie unic. 

Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul nickart.ro poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără folosirea cookie-urilor. 

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui modul cookie. 

Persoana vizată poateîn orice moment,  împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul browser-ului de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. 

În cazul în care doriți  eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvsși  configurați browserul dvs. web astfel încât  refuze fișiere de tip cookie, puteți  utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De obiceiputeți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru a accesa website-ul nostru. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, inclusiv lista tuturor cookie-urilor folosite de noi, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.: 

Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer; 

Setări cookie în Firefox – Firefox; 

Setări cookie în Chrome – Chrome; 

Setări cookie în Safari – Safari; 

Setări cookie în Edge – Edge; 

Setări cookie în Opera – Opera. 

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie,  rugăm  vizitați www.allaboutcookies.org sau  vedeți www.youronlinechoices.eu, care conțin informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online. 

 1. COLECTAREA DE DATE ȘI INFORMAȚII GENERALE

Site-ul S.C. Nic Kart Prod S.R.L. colectează o serie de date și informații generale atunci când un subiect de date sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal pe un server. Pot fi colectate (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referali) (5) data și ora accesului la site-ul internet, (6) adresa de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației. 

Atunci când folosiți aceste date și informații generale, S.C. Nic Kart Prod S.R.L. nu face nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației , și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, site-ul S.C. Nic Kart Prod S.R.L. analizează anonim date și informații colectate în mod statistic, în scopul creșterii protecției datelor și a securității datelor întreprinderii noastre și pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date. 

 1. POSIBILITATEA DE A CONTACTA PRIN INTERMEDIULSITE-ULUI

Site-ul S.C. Nic Kart Prod S.R.L. conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresa de e-mail). Dacă un subiect de date contactează controlorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect de date către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți. 

 1. ȘTERGEREA ȘI BLOCAREA DE RUTINĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Administratorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările care li se aplică operatorul. 

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale. 

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

a) Dreptul de confirmare 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. 

b) Dreptul de acces 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații: 

 • scopul prelucrării; 
 • categoriile de date cu caracter personal vizate; 
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; 
 • dacă este posibilperioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal saudacă nu este posibilcriteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade; 
 • existența dreptului de a solicita rectificării sau ștergerii de date cu caracter personal de la operator sau de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări; 
 • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; 
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizatăorice informații disponibile cu privire la sursa acestora; 
 • existența unui proces automat de luare a deciziilorinclusiv profilareamenționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizată. 

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul. 

Dacă un subiect de date dorește  se prevaleze de acest drept de acces, el sau ea poateîn orice moment,  contacteze orice angajat al operatorului. 

c) Dreptul la rectificare 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 

Dacă un subiect de date dorește  exercite acest drept la rectificare, el sau ea poateîn orice moment,  contacteze orice angajat al operatorului. 

d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat) 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară: 

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod. 

Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și dacă nu există alt motiv juridic pentru prelucrare. 

Persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR. 

Datele personale au fost procesate ilegal. 

Datele cu caracter personal trebuie  fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul. 

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR. 

Dacă unul dintre motivele menționate mai sus se aplică și un subiect de date dorește  solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de către S.C. Nic Kart Prod S.R.L., acesta poate oricând  contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al S.C. Nic Kart Prod S.R.L. va asigura cu promptitudine  cererea de ștergere este respectată imediat. 

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligatîn conformitate cu articolul 17 alineatul (1),  șterge datele cu caracter personal, operatorulluând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementareia măsuri rezonabileinclusiv măsuri tehnice, de informare a controlorilor care prelucrează datele cu caracter personal  persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legăturicopiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesarăAngajații site-ului S.C. Nic Kart Prod S.R.L. vor lua măsurile necesare în cazuri individuale. 

e) Dreptul de restricționare a prelucrării 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricționării prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele: 

Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizatăpentru o perioadă care permite controlorului  verifice acuratețea datelor cu caracter personal. 

Prelucrarea este ilegalăiar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea utilizării acestora. 

Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. 

Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrareaîn conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului sunt în contradicție cu cele ale persoanei vizate. 

Dacă una dintre condițiile menționate anterior este îndeplinită și un subiect de date dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de către S.C. Nic Kart Prod S.R.L. acesta poate oricând să contacteze orice angajat al operatorului. Angajatul site-ului S.C. Nic Kart Prod S.R.L. va aranja restricționarea procesării. 

f) Dreptul la portabilitatea datelor 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil format-mașina. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui controlor fără a se împiedica de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului. 

În plus, în exercitarea dreptului său la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când acest lucru nu afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți. 

Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al S.C. Nic Kart Prod S.R.L. 

g) Dreptul la opunere 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul europeanîn orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la opunere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții. 

S.C. Nic Kart Prod S.R.L. nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul în care nu este posibilă demonstrarea unor motive legitime convingătoare pentru procesarea care depășește interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. 

În cazul în care site-ul S.C. Nic Kart Prod S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru acest tip de marketing. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată obiectează pe site-ul S.C. Nic Kart Prod S.R.L. pentru prelucrarea în scopuri de marketing direct, site-ul S.C. Nic Kart Prod S.R.L. nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri. 

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către S.C. Nic Kart Prod S.R.L. în scopuri științifice sau de cercetare istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public. 

Pentru a-și exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate contacta orice angajat al S.C. Nic Kart Prod S.R.L. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a formula obiecții prin mijloace automate prin utilizarea specificațiilor tehnice. 

h) Luarea deciziei individuale automatizate, inclusiv profilarea 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european  nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizată de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat. 

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, S.C. Nic Kart Prod S.R.L. trebuie să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. 

În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, acesta poate oricând să contacteze orice angajat al S.C. Nic Kart Prod S.R.L. 

i) Dreptul de a retrage a consimțământului privind protecția datelor 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment. 

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de a retrage consimțământul, el sau ea poate oricând să contacteze orice angajat al S.C. Nic Kart Prod S.R.L. 

 1. DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR REFERITOARE LA APLICAREA ȘI UTILIZAREA FACEBOOK

Pe acest site, controlorul are componente integrate ale întreprinderii Facebook. Facebook este o rețea socială. 

rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legături prin intermediul cererilor de prietenie. 

Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale AmericiiDacă o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadeicontrolorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. 

Cu fiecare apel la una din paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către controlor și în care a fost integrat un component Facebook (plug-inuri Facebook), browserul web al sistemului de tehnologie a informației al persoanei vizate a fost solicitat in mod automat să se descarce afișarea componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook prin componenta Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/În cursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată. 

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează cu fiecare solicitare de acces către site-ul nostru de către persoana vizată – și pe întreaga durată a șederii pe site-ul nostru de internet – care pagină specifică a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de ex. butonul „Caută” sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, atunci Facebook potrivește aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal. 

Facebook primește întotdeaunaprin componenta Facebook, informații despre o vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul apelului la site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Facebook înainte de a accesa site-ul nostru. 

Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/oferă informații despre colectareaprelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, se explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook. Aceste aplicații pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina o transmisie de date pe Facebook. 

 1. DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ÎN APLICAREA ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI GOOGLE ANALYTICS (CU FUNCȚIE DE ANONIMIZARE)

Pe acest site, controlorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția anonimizer). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de la care a venit o persoană (așa-numitul referal), care subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet. 

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. 

Pentru analiza web prin Google Analytics, controlerul folosește aplicația „_gat. _anonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicațiiadresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimă atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European. 

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi. 

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site de Internet, care este operat de către controlor și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea ulterior decontări de comisioane. 

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acceslocația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți. 

Persoana vizată poateașa cum sa menționat mai sus,  împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul browser-ului web sau al altor programe software. 

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta o colecție de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a exclude astfel de date . În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on de browser folosind link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și  îl instalezeAcest add-on de browser îi spune lui Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiecție făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programele de completare pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de adăugare a browserului a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser. 

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/. 

 1. DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR REFERITOARE LA APLICAREA ȘI UTILIZAREA REMARKETINGULUI GOOGLE

Pe acest site, controlorul a integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o caracteristică a programului Google Ads, care permite unei întreprinderi să afișeze publicitate utilizatorilor de internet care au folosit anterior site-ul internet al întreprinderii. Prin urmare, integrarea Remarketing-ului Google permite unei întreprinderi să creeze publicitate bazată pe utilizator și, prin urmare, să afișeze reclame relevante utilizatorilor de Internet interesați. 

Compania de operare a serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. 

Scopul remarketingului Google este introducerea de publicitate relevantă pentru diverse intereseRemarketingul Google ne permite să afișăm anunțuri în rețeaua Google sau pe alte site-uri web, care se bazează pe nevoi individuale și se potrivesc cu interesele utilizatorilor de internet. 

Remarketingul Google plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google permite recunoașterea vizitatorului site-ului nostru dacă solicită pagini web consecutive, care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. Cu fiecare apel către un site Internet pe care serviciul a fost integrat de Remarketingul Google, browserul web al persoanei vizate se identifică automat cu Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primește informații personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google le folosește, printre altele, pentru introducerea de publicitate relevantă pentru interese. 

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizităm paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți. 

Persoana vizată poateașa cum s-a menționat mai sus,  împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul browser-ului web sau al altor programe software. 

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scoppersoana vizată trebuie  apeleze linkul la adresa www.google.de/settings/ads și  facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată. 

Informații suplimentare și dispozițiile reale privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. 

 1. DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR REFERITOARE LA APLICAREA ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI GOOGLE-ADS

Pe acest site, controlorul a integrat Google Ads. Google Ads este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google Ads permite unui agent de publicitate să pre-definească anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora un anunț afișat în rezultatele căutării Google este afișat atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a recupera un rezultat de căutare relevant pentru cuvinte cheie. În Rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt distribuite pe pagini web relevante utilizând un algoritm automat, ținând cont de cuvintele cheie definite anterior. 

Compania de operare Google Ads este Google Inc., 1600 Amphitheatre PkwyMountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE. 

Scopul programului Google Ads este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare ale motorului de căutare Google și prin inserarea unei publicități terță parte pe site-ul nostru. 

Dacă un subiect de date ajunge pe site-ul nostru printr-un anunț Google, un cookie de conversie este depus pe sistemul de tehnologia informației a persoanei vizate prin Google. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este folosit pentru a verifica dacă anumite sub-pagini, de exemplu coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost accesate pe site-ul nostru. Prin cookie-ul de conversie, atât Google cât și controlorul pot înțelege dacă o persoană care a ajuns la un anunț Ads pe site-ul nostru a generat vânzări, adică a executat sau a anulat o vânzare de bunuri. 

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizită pentru site-ul nostru. Aceste statistici privind vizitele sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au fost difuzați prin anunțuri Ads, pentru a stabili succesul sau eșecul fiecărui anunț Ads și pentru a optimiza anunțurile Ads în viitor. Nici compania noastră, nici alți agenți de publicitate Google Ads nu primesc informații de la Google care ar putea identifica persoana vizată. 

Cookie-ul de conversie stochează informațiile personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizităm paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți. 

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum s-a menționat mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să introducă un cookie de conversie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google Ads poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software. 

Persoana vizată are posibilitatea de a se opune reclamei bazate pe interese Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze de la fiecare dintre browserele utilizate linkul www.google.de/settings/ads și  stabilească setările dorite. 

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de pe Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. 

 1. TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRARE

Art. 6 (1) lit. a GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR). 

 1. INTERESELE LEGITIME URMĂRITE DE OPERATOR SAU DE UN TERȚ

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri. 

 1. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivăDupă expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curentatâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract. 

 1. FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CA CERINȚĂ LEGALĂ SAU CONTRACTUALĂ; CERINȚA NECESARĂ PENTRU A ÎNCHEIA UN CONTRACT; OBLIGAȚIA PERSOANEI VIZATE DE A FURNIZA DATELE CU CARACTER PERSONAL; CONSECINȚELE POSIBILE ALE NEÎNDEPLINIRII ACESTOR DATE

Clarificăm că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată poate contacta orice angajat. Angajatul clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele neautorizării datelor personale date. 

 1. EXISTENȚA UNUI PROCES AUTOMAT DE LUARE A DECIZIILOR

Ca o companie responsabilă, nu luăm decizii automate sau profilate.